Prestashop 1.6 och 1.7 – en kort jämförelse

Undrar du vad skillnaderna är mellan de två senaste versionerna av PrestaShop? Är det värt att uppgradera från version 1.6 till version 1.7? Läs artikeln för att ta reda på skillnaderna mellan de båda versionerna av det populära CMS:et.

Prestashop 1.6 vs Prestashop 1.7 jämförelse
Version 1.7 är inte en enkel ansiktslyftning som vissa kanske tror. Det är en strukturell omarbetning som syftar till att göra plattformen mer lättnavigerad, enklare och tydligare att använda för nätbutiksägare och enklare att skapa för utvecklare.

Förbättringar i version 1.7 jämfört med version 1.6

Å ena sidan introducerade Prestashop version 1.7 för att förbättra modulhanteringen, betalningsprocessen och naturligtvis för att anpassa arkitekturen till Symfony-ramverket. För att göra detta enklare har PS omorganiserat modulhanteringen – i likhet med WordPress-arkitekturen.

Betalningsprocessen i version 1.7 har förbättrats och bygger på integrering av alla processer på en sida. Kunden kan när som helst få en överblick över beloppet, fraktkostnaderna och andra kostnader, vilket gör att eventuella obehagligheter senare undviks.

Beställningsprocessen i fem steg har ändrats till den berömda ”one page checkout” för att undvika distraktioner under betalningen, tillsammans med funktionen ”Guest Checkout”, som är aktiverad som standard så att kunden kan registrera sig i slutet av processen om det behövs. En snabbare och effektivare köpprocess som minimerar antalet övergivna varukorgar till det yttersta. De allmänna försäljningsvillkoren visas när man väljer betalningsmetod och inte i transporttyperna, vilket hittills har varit fallet i version 1.6. I knappen för att bekräfta beställningen visas det totala beloppet en gång inklusive skatter och transportkostnader.  Kort sagt, en enklare och smidigare köpprocess utan att distrahera från andra delar av butiken.

Den nya arkitekturen är baserad på Symfony-ramverket, som har uppdaterats till version 3.4 för att göra det säkrare. Denna typ av backend-arkitektur är alltså den som körs från Prestashops backoffice.

Nytt front-office för version 1.7
Designen har fått en ansiktslyftning, eftersom den har förenklats och gjorts mycket mer intuitiv och lätt att navigera. De har också infört en ny grundläggande temadesign ”Classic”, som bygger på Bootstrap 4 och som innehåller ett standardtema för företag och varumärken, ett starttema för frilansare och byråer samt för dem som vill anpassa sin egen design. Huvudsyftet med denna e-handelsplattform är att erbjuda ett mer flexibelt tema som är helt anpassningsbart och förenklat.

För utvecklare blir det också lättare att skapa, anpassa och uppdatera design och allmänt utveckla en webbutik. Om du ska skapa en butik i Prestashop är mallen mer raffinerad och ger större frihet att anpassa den med hjälp av PS-integratorn. Layouten är mer flexibel och kan enkelt konfigureras från backend – men se upp – standardmallarna från version 1.6 fungerar inte i Prestashop 1.7, eftersom de nya mallarna har en annan filorganisation.

Standardmall
Den nya standardmallen har ändrats mycket från version 1.6 och är mycket enklare och mer responsiv. Den här mallen är ett svar på den ökande m-handeln (mobil e-handel) som vi upplever, och den nya mallen anpassar sig till nya webbdesigntrender. Anpassningsmöjligheterna är nästan oändliga, så om du skräddarsyr den för din webbutik kommer den att sticka ut från mängden.

Förbättrat backoffice i PrestaShop 1.7
Backoffice i version 1.6 hade för många flikar, 12, och i den nya versionen 1.7 har vi bara 6 flikar för att skapa en produktsida. Dessutom är det möjligt att konfigurera praktiskt taget alla objekt (lager, pris, beskrivning, bilder, moms osv.) från fliken ”Grundläggande inställningar” så att vi slipper ändra vyn varje gång vi ändrar parametrarna.

Smarty till Symfony
En annan viktig skillnad mellan version 1.6 och 1.7 av PS är Symfony-mallmotorn Twig och implementeringen av Symfony som en Smarty-avlastningsram.

Kontaktformulär
En annan skillnad mellan PrestaShop version 1.6 och 1.7 gäller kontaktformuläret. Den är integrerad som en widget, så den kan placeras nästan var som helst. Detta innebär att vi kan ha ett anpassningsbart kontaktformulär.

Nytt betalnings-API
För att förbättra användarupplevelsen anpassar sig Prestashop till de olika lagarna i varje land, så de allmänna försäljningsvillkoren visas bredvid betalningsknappen – särskilt för att uppfylla de strängaste lagkraven, till exempel i Tyskland.

prestashop